Farklı platformlarda yer alan ve farklı haberleşme protokollerine sahip olan sistemlerin, tek bir proje kapsamında bütünleşik olarak bir araya getirilmesi aşamalarında en önemli konular yazılım ve entegrasyondur. Ultra Teknoloji, işte bu aşamada projenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli algoritmaları oluşturur ve bunlara dayalı olarak geliştirdiği yazılımlar vasıtasıyla gerçek hayata uyarlar.

Ultra Teknoloji, sistem entegrasyonunu gerçekleştirirken amaca yönelik mevcut yazılımları projeye uyarlamanın ve konfigüre etmenin yanı sıra; durumun gerektirmesi halinde yeni yazılımlar da üreterek bunları kullanır.

Bu sayede müşteri taleplerini en uygun şekilde ve güncel olarak yerine getirebilmenin sağladığı avantajlara sahip olunabilmektedir.

^