Trafik Sinyalizasyon Sistemleri


Taşıt trafiğinin birbirleri veya yaya trafiği ile kesiştiği ya da belli bir takım nedenlerle sıkıştığı yerlerde, gerekli düzeni ve güvenliği sağlamak için özellikle elektronik ve ışıklı işaretlerin kullanıldığı sistemlere, genel olarak trafik sinyalizasyonu denilebilir.

Ultra, trafik sinyalizasyon konusunda 30 yılı aşkın bir uzmanlığın üzerine yeniden yapılandırılmış bir firmadır.
Bu kapsamda her tür ve boyuttaki trafik sinyalizasyon sistemlerinin yapılandırılmasında, en alt düzeyden en üst düzeye dek, geniş ürün ve çözüm yepazesine sahiptir.

Ana başlıklar altında bu sistemleri şöyle maddeleyebiliriz:


Sinyalizasyon ürünleri

 


LED’li Değişken Mesaj İşaretleri


Kavşak sinyalizasyon sistemleri

 


Trafik ihlalleri tespit ve takip sistemleri


Trafik Mühendisliği hizmetleri

^