Ultra Teknoloji taahhüdü altındaki projelerde az ya da çok miktarlarda ihtiyaç duyulan her türlü ürün ya da sistemleri temin edebilecek bağlantılara ve finansal güce sahiptir.

Bilhassa piyasada çok fazla bilinmeyen ve sadece belli amaçlar için sınırlı sayıda üretici tarafından üretilmekte olan “özellikli” ürün ya da sistemlerin uygun koşullarla temin edilmesi, işimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Eğer bahse konu tedarik piyasada henüz var olmayan bir durumda ise, Ultra Teknoloji uzman kuruluşlarla işbirliği kurar, gerekli koordinasyonu sağlar ve ihtiyacı ürettirir! İşte bu durum, tasarım, AR-GE ve sentezleme gücümüzün işimize en kritik noktada yansıdığı aşamadır.

^