Trafik Sinyalizasyon Sistemleri


Taşıt trafiğinin birbirleri veya yaya trafiği ile kesiştiği ya da belli bir takım nedenlerle sıkıştığı yerlerde, gerekli düzeni ve güvenliği sağlamak için özellikle elektronik ve ışıklı işaretlerin kullanıldığı sistemlere, genel olarak trafik sinyalizasyonu denilebilir.

Ultra, trafik sinyalizasyon konusunda 30 yılı aşkın bir uzmanlığın üzerine yeniden yapılandırılmış bir firmadır.
Bu kapsamda her tür ve boyuttaki trafik sinyalizasyon sistemlerinin yapılandırılmasında, en alt düzeyden en üst düzeye dek, geniş ürün ve çözüm yepazesine sahiptir.

Ana başlıklar altında bu sistemleri şöyle maddeleyebiliriz:


Sinyalizasyon ürünleri

 • Sinyal vericiler
 • Geri sayıcılar
 • Flaşörler
 • Direkler
 • Kavşak Kontrol Cihazları
 • Trafik detektörleri
 • Engelliler için akustik ve diğer sinyal sistemleri ve benzeri diğer ürünler...


LED’li Değişken Mesaj İşaretleri

 • Tam renkli, tam matris, grafik özellikli değişken mesaj işaretleri (DMİ)
 • Tek / çok renkli, tam matris / alfanümerik özellikli değişken mesaj işaretleri
 • Hız sınır, şerit kontrol değişken mesaj işaretleri
 • Değişken trafik figürlü işaretler (DTİ)
 • Amaca yönelik tasarlanmış LED’li değişken mesaj işaretleri


Kavşak sinyalizasyon sistemleri

 • Sabit zamanlı sinyalizasyon sistemleri
 • Tam / yarı trafik uyarmalı sinyalizasyon sistemleri
 • Yeşil dalga koordinasyon sistemleri
 • Engellilere yönelik sinyalizasyon düzenlemeleri
 • Toplu taşım öncelikli sinyalizasyon sistemleri
 • Arter, bölge ya da şehir bazlı trafik sinyalizasyon yönetimi
 • Önceden belirlenmiş koşullara bağlı olarak değişen sinyalizasyon sistemleri
 • Tam adaptif trafik sinyalizasyon sistemleri
 • Trafik izleme ve kontrol merkezleri


Trafik ihlalleri tespit ve takip sistemleri

 • Kırmızı ışık ihlal tespit sistemleri
 • Hız ihlal tespit sistemleri
 • Gabari kontrol sistemleri
 • Plaka tespit sistemleri
 • Sabit / hareketli taşıt tartım sistemleri


Trafik Mühendisliği hizmetleri

 • Taşıt sayım ve sınıflandırma sistemleri
 • Trafik etüdleri ve projelendirme
 • Ulaşım ve trafik planlama ve yönetimi hizmetleri
 • Otopark alanları yönetimi