Tamamladığımız tüm projeler, teknik ve idari şartnameler doğrultusunda gerekli testleri yapılarak ve ilgili yönetmelikler göre kabul işlemleri yerine getirilerek devreye alınmaktadır. Akabinde sistemler son kullanıcılara yani müşteriye resmi olarak devir –teslim edilmektedir.

Devir – teslim sonrası sistemlerin belli bir dönem boyunca işletilmesi doğrudan Ultra Teknoloji tarafından yapılabildiği gibi, çoğu durumda da, operatörlerin oryantasyonu (uyum sağlaması) süresince uzman teknik işletmeci personelimiz sürekli olarak müşterinin bizatihi yanında yer almakta ve yardımda bulunmaktadır.

^